Aktivnosti

Povijesno računalo Compucolor IIslika

-Restauriranje računala Compucolor II